Về chúng tôi

Hạt Ngũ Cốc là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích cung cấp kiến thức về sức khoẻ và dinh dưỡng cho những ai quan tâm về lối sống lành mạnh thuần chay.