Chính sách Quyền riêng tư

Bằng cách sử dụng trang web này (https://hatngucoc.org/) – bạn đồng ý chịu giới hạn bởi những Chính sách Quyền riêng tư đề ra dưới đây. Trước khi sử dụng trang này, bạn nên xem thật kỹ những quy định đã được tạo mà bạn không đồng ý. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản khoản nào dưới đây, bạn nên ngưng sử dụng trang này. Tiếp tục sử dụng trang này sẽ chứng thực bạn chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn

Hạt Ngũ Cốc có thể thu thập và xử lí các dữ liệu từ bạn như sau:

  • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web https://hatngucoc.org/ của chúng tôi.
  • Thông tin khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu Liên hệ.
  • Chúng tôi có thể yêu cầu các bạn đăng nhập (hiện tại bao gồm dịch vụ WordPress và Facebook) để có thể sử dụng được chức năng bình luận ở cuối nội dung mỗi bài viết.
  • Những thông tin chi tiết khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi bao gồm, tuy nhiên không giới hạn đối với, lưu lượng dữ liệu, địa chỉ dữ liệu, các trang blog và những dữ liệu thông tin liên lạc khác và các nguồn mà bạn truy cập.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả vị trí bạn đặt hệ thống vận hành và các trình duyệt web bạn truy cập trước đây và sau khi truy cập trang web này, thông tin đăng nhập máy chủ tiêu chuẩn và địa chỉ IP. Những thông tin này được tổng hợp nhằm thu thập các dữ liệu, chẳng hạn như tổng số lần bạn viếng thăm trang web của chúng tôi, tổng số người truy cập vào mỗi trang trong trang web này, và các tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho những người truy cập. Chúng tôi sử dụng những thông tin này khi nó vẫn ở dạng tổng hợp nhằm hiểu được làm thế nào khách hàng truy cập được vào trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện điều này và chất lượng dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics như một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google, INC. Google Analytics có thể sử dụng cookie (là một tập tin chữ được đặt trên máy tính của bạn) và/hoặc các phương pháp khác để giúp chúng tôi nghiên cứu các người dùng của chúng tôi thực hiện việc sử dụng trang web này. Thông tin được tạo ra từ việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm địa chỉ IP) sẽ được chuyển đổi và trữ bởi Google. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích ước lượng việc bạn sử dụng trang web, biên dịch báo cáo hoạt động trang web cho hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển đổi thông tin này tới bên thứ ba khi được yêu cầu bởi luật pháp, hoặc nơi bên thứ ba gia công thông tin thay mặc Google. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích đáng trên trình duyệt. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý sự gia công dữ liệu về bạn bởi Google với cách và mục đích đặt ở trên. Chính sách quyền riêng tư của Google có thể tìm thấy ở đây: https://policies.google.com/privacy

Tiết lộ thông tin của bạn

Hạt Ngũ Cốc không thu thập thông tin của bạn nhằm mục đích thương mại. Mọi quá trình thu thập thông tin sẽ chỉ diễn ra khi chúng tôi báo trước cho bạn và được sự chấp thuận của bạn.

Bản quyền bài viết

  • Hạt Ngũ Cốc giữ toàn quyền với các bài viết được đăng tải trên website https://hatngucoc.org/ bài viết được hiểu là bao gồm (nhưng không giới hạn) văn bản và hình ảnh.
  • Cá nhân và tổ chức KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP các bài viết trên Hạt Ngũ Cốc khi chưa được sự đồng ý của Hạt Ngũ Cốc.
  • Nếu phát hiện việc sao chép mà chưa được sự cho phép của Hạt Ngũ Cốc, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ nội dung của mình.

Những thay đổi chính sách

Bất kỳ sự thay đổi nào chúng tôi đưa ra trong Chính sách Quyền riêng tư trong tương lai đều sẽ được công bố trên trang này.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa được đề cập ở trên, chúng tôi rất sẵn lòng phản hồi lại cho bạn thông địa chỉ liên hệ: hatngucoc.org@gmail.com